مخترعین ، نوآوران ، نخبگان ، ایده پردازان و سرمایه گذاران

با توجه به پیشرفتهای علم و تکنولوژی در صنایع مختلف و همچنین نیازهای روزافزون انسان ، هستند سرمایه گذاران و نوآورانی که در جهت رفع این نیازها ، شبانه روز در تلاش اند .  مهمترین موضوع ، چگونگی شناسایی این  نیازها و از طرفی پشتیبانی اصولی از این ایده ها و عملیاتی کردن آنهاست .

و اما مجموعه ی Bee colony با شناسایی و درک این مهم ، تصمیم بر این دارد تا با ارایه خدمات زیر ، گامی موثر در این زمینه بردارد .

خدمات Bee colony در قسمت ایده و سرمایه به سه بخش تقسیم میگردد :

  1. بخش ایده :این بخش به بررسی دقیق و کارشناسانه ی ایده ها ، اختراعات و طرح ها ، به منظور مشارکت و جذب سرمایه گذار می پردازد . علاقه مندان می توانند با پر کردن فرم مربوط به این بخش درخواست خود را برای جذب سرمایه لازم ، اعلام نمایند .
  2. بخش سرمایه :سرمایه گذاران و حامیان مالی میتوانند با پر کردن فرم مربوط به این بخش ، جهت سرمایه گذاری و مشارکت روی ایده ها و طرح های مطمئن ، اقدام نمایند .
  3. بخش فروش و یا معرفی :مخترعین ، نوآوران ، نخبگان ، ایده پردازان و طراحان میتوانند با پر کردن فرم مربوط به این بخش ، اختراعات ، ابتکارات ، طرح ها و ایده های خود را به منظور معرفی ، شناساندن ، بازاریابی و فروش ، در معرض دید صنعتگران و سرمایه گذاران قرار دهند . در این بخش ، Bee colony تنها به عنوان یک مجموعه تبلیغاتی عمل کرده و در سود یا زیان طرح شریک نمی باشد .