سرمایه گزار محترم ، لطفا جهت درخواست سرمایه گزاری و همکاری بهتر ، فرم زیر را پر نمایید .شرایط شما توسط تیم کارشناسی شرکت ، مورد بررسی قرار گرفته و نتیجه متعاقبا اعلام میگردد . پیشاپیش از همکاری با شما خوشحالیم.
مسئولیت صحت اطلاعات ، به عهده پر کننده فرم میباشد .