شرح کارکرد

فعالیت ما در این بخش از زمان صدور پروانه ساختمان توسط مرجع صدور پروانه آغاز و با صدور گواهی پایان کار خاتمه می‌یابد. فعالیت نظارتی ما به صورت نظارت مستمر به دو  شیوه استمرار مرحله‌ای و استمرار زمانی می‌باشد. این نظارت‌ها در چهار رشته عمران – معماری – تاسیسات مکانیک و تاسیسات برق بصورت جداگانه و یا بصورت هماهنگ کننده کلی ارائه می‌شود.
در این بخش با ثبت درخواست و ارسال آن به Beecolony نحوه تایید درخواست شما و مراحل انجام کار به صورت حضوری یا تماس تلفنی اعلام می‌گردد.

شرح کارکرد

موضوع فعالیت این بخش عبارت است از انجام هر گونه فعالیت عمرانی اعم از شهرسازی، ساختمان سازی، تاسیسات، نگهداری و ساخت سازه های مصنوعی و طبیعی مانند جاده ها، پل ها و … و کلیه اقداماتی که در رسیدن به این اهداف مورد نیاز می باشد.

در این بخش با ثبت درخواست و ارسال آن به Beecolony نحوه تایید درخواست شما و مراحل انجام کار به صورت حضوری یا تماس تلفنی اعلام می‌گردد.

  • رتبه

شرح کارکرد

انرژی برق یکی از مهم‌ترین سرمایه‌های هر کشور به حساب می‌آید. در این بخش ما با تکیه بر مهندسین مجرب و با استفاده از طرح‌های کاربردی و جدید‌ترین تکنولوژی‌ها و نوآوری‌های حوزه برق و الکترونیک به طراحی پروژه‌ها با استفاده از نرم‌افزار‌های طراحی- تخمین هزینه‌ها- نیروی انسانی مورد نیاز- برنامه ریزی و نظارت  بر برنامه های بازرسی، تعمیر و نگهداری با اطمینان از رعایت شدن مقررات مربوط در پروژه می‌پردازیم.

در این بخش با ثبت درخواست و ارسال آن به Beecolony نحوه تایید درخواست شما و مراحل انجام کار به صورت حضوری یا تماس تلفنی اعلام می‌گردد.

  • رتبه

 شرح کارکرد

مهندسی مکانیک با تکیه بر دانش تخصصی خود در زمینه‌های نیرو، انرژی، حرکت و گرما، سیستم‌های مکانیکی و دستگاه‌ها و فرآیند‌های گرمایی را طراحی و می‌سازد. در این بخش مهندسان ما به طور کلی به محاسبات فنی، طراحی، تهیه نقشه، آزمایش ماشین‌آلات، ساخت و طراحی گرم‌کننده‌های ساختمان، موتور‌های احتراق و نظارت بر حسن انجام کار تمام ادوات مکانیکی در پروژه می‌پردازند.

در این بخش با ثبت درخواست و ارسال آن به Beecolony نحوه تایید درخواست شما و مراحل انجام کار به صورت حضوری یا تماس تلفنی اعلام می‌گردد.

  • رتبه

شرح کارکرد

معماری از دید ما تکنیک، فن، هنر و ذوق است. موضوع فعالیت این بخش عبارت است از طراحی و ساختن بناها و فضای شهری و دیگر فضاهای درونی و بیرونی و بازسازی و محافظت از ساختمان های قدیمی که نیاز به بازنگری در طرح دارند.

در این بخش با ثبت درخواست و ارسال آن به Beecolony نحوه تایید درخواست شما و مراحل انجام کار به صورت حضوری یا تماس تلفنی اعلام می‌گردد.

 

شرح کارکرد

یک نقشه بردار شخصی متخصص با تحصیلات دانشگاهی و مهارت فنی است که حوزه کاری گسترده‌ای را در بر می‌گیرد. فعالیت ما در این بخش از مرحله پیش از طراحی ساختمان که در آن به تعیین موقعیت ملک بر روی زمین بر اساس سند و نقشه‌های ثبتی و تفکیکی تا مرحله پس از صدور پروانه ساختمان و پیش از شروع عملیات اجرایی که در آن به کنترل ابعاد و حدود ملک، تعیین مبنای ارتفاع ساختمان می‌باشد می‌پردازیم. همچنین ترسیم نقشه توپوگرافی و مسطحاتی از ملک و مساحی اراضی و املاک شهری در این بخش صورت می‌پذیرد.

در این بخش با ثبت درخواست و ارسال آن به Beecolony نحوه تایید درخواست شما و مراحل انجام کار به صورت حضوری یا تماس تلفنی اعلام می‌گردد.

شرح کارکرد

بررسی و تحقیق پیرامون پروژه قبل از شرکت در مناقصه، انجام امور اجرایی پس از برنده شدن در مناقصه از قبیل تحویل ضمانتنامه‌ها، انجام مکاتبات پیش پرداخت‌ها و … همچنین انجام امور در حین اجرای کار از قبیل تنظیم صورت جلسات کارگاهی و صورت وضعیت‌ها و انجام امور پس از اتمام عملیات اجرایی مانند درخواست کمسیون تحویل موقت، تعیین تکلیف صورت جلسات باقیمانده و رفع نواقص و …

در این بخش با ثبت درخواست و ارسال آن به Beecolony نحوه تایید درخواست شما و مراحل انجام کار به صورت حضوری یا تماس تلفنی اعلام می‌گردد.

 شرح کارکرد

 فعالیت این بخش شامل تمامی مراحل انجام کار در راستای تامین الزامات پروژه در قالب فرآیند آغازین ، برنامه ریزی ، اجرا ، کنترل و خاتمه می باشد . ما در این بخش به برنامه ریزی و تامین لوازم و مصالح مورد نیاز طرحهای عمرانی ، مدیریت امور فنی و نگهداشت و تعمیرات طرحهای عمرانی و در پایان نظارت بر حسن انجام کار می پردازیم.

در این بخش با ثبت درخواست و ارسال آن به Beecolony نحوه تایید درخواست شما و مراحل انجام کار به صورت حضوری یا تماس تلفنی اعلام می‌گردد.

شرح کارکرد

هدف این بخش بررسی کلیه امکانات به منظور توجیه فنی و اقتصادی و پیشنهاد مناسب ترین آنهاست. طی این فرآیند در ابتدا با مذاکره و تبادل نظر با کارفرما درباره اهداف مورد نظر و نتایج کوتاه مدت و دراز مدتی که از اجرای طرح انتظار می‌رود بحث می‌شود و سپس بر اساس اهداف به تجزیه و تحلیل و تحلیل امکانات و واقعیات موجود فنی و آماری پرداخته می‌شود

در این بخش با ثبت درخواست و ارسال آن به Beecolony نحوه تایید درخواست شما و مراحل انجام کار به صورت حضوری یا تماس تلفنی اعلام می‌گردد.