شرح کارکرد

موضوع فعالیت این بخش عبارت است از انجام هر گونه فعالیت عمرانی اعم از شهرسازی، ساختمان سازی، تاسیسات، نگهداری و ساخت سازه های مصنوعی و طبیعی مانند جاده ها، پل ها و … و کلیه اقداماتی که در رسیدن به این اهداف مورد نیاز می باشد.

در این بخش با ثبت درخواست و ارسال آن به Beecolony شرایط برقراری ارتباط با شرکت‌ها و پیمانکاران دارای صلاحیت فراهم شده و در طی فرآیند انجام کار ضمانت‌های لازم جهت حسن انجام کار پیمانکاران گرفته شده و ما تا اتمام انجام کار در کنار شما خواهیم بود.

 

شرح کارکرد

انرژی برق یکی از مهم‌ترین سرمایه‌های هر کشور به حساب می‌آید. در این بخش ما با تکیه بر مهندسین مجرب و با استفاده از طرح‌های کاربردی و جدید‌ترین تکنولوژی‌ها و نوآوری‌های حوزه برق و الکترونیک به طراحی پروژه‌ها با استفاده از نرم‌افزار‌های طراحی- تخمین هزینه‌ها- نیروی انسانی مورد نیاز- برنامه ریزی و نظارت  بر برنامه های بازرسی، تعمیر و نگهداری با اطمینان از رعایت شدن مقررات مربوط در پروژه می‌پردازیم.

در این بخش با ثبت درخواست و ارسال آن به Beecolony شرایط برقراری ارتباط با شرکت‌ها و پیمانکاران دارای صلاحیت فراهم شده و در طی فرآیند انجام کار ضمانت‌های لازم جهت حسن انجام کار پیمانکاران گرفته شده و ما تا اتمام انجام کار در کنار شما خواهیم بود.

 

شرح کارکرد

مهندسی مکانیک با تکیه بر دانش تخصصی خود در زمینه‌های نیرو، انرژی، حرکت و گرما، سیستم‌های مکانیکی و دستگاه‌ها و فرآیند‌های گرمایی را طراحی و می‌سازد. در این بخش مهندسان ما به طور کلی به محاسبات فنی، طراحی، تهیه نقشه، آزمایش ماشین‌آلات، ساخت و طراحی گرم‌کننده‌های ساختمان، موتور‌های احتراق و نظارت بر حسن انجام کار تمام ادوات مکانیکی در پروژه می‌پردازند.

در این بخش با ثبت درخواست و ارسال آن به Beecolony شرایط برقراری ارتباط با شرکت‌ها و پیمانکاران دارای صلاحیت فراهم شده و در طی فرآیند انجام کار ضمانت‌های لازم جهت حسن انجام کار پیمانکاران گرفته شده و ما تا اتمام انجام کار در کنار شما خواهیم بود.

 

شرح کارکرد

معماری از دید ما تکنیک، فن، هنر و ذوق است. موضوع فعالیت این بخش عبارت است از طراحی و ساختن بناها و فضای شهری و دیگر فضاهای درونی و بیرونی و بازسازی و محافظت از ساختمان های قدیمی که نیاز به بازنگری در طرح دارند.

در این بخش با ثبت درخواست و ارسال آن به Beecolony شرایط برقراری ارتباط با شرکت‌ها و پیمانکاران دارای صلاحیت فراهم شده و در طی فرآیند انجام کار ضمانت‌های لازم جهت حسن انجام کار پیمانکاران گرفته شده و ما تا اتمام انجام کار در کنار شما خواهیم بود.

 

شرح کارکرد

یک نقشه بردار شخصی متخصص با تحصیلات دانشگاهی و مهارت فنی است که حوزه کاری گسترده‌ای را در بر می‌گیرد. فعالیت ما در این بخش از مرحله پیش از طراحی ساختمان که در آن به تعیین موقعیت ملک بر روی زمین بر اساس سند و نقشه‌های ثبتی و تفکیکی تا مرحله پس از صدور پروانه ساختمان و پیش از شروع عملیات اجرایی که در آن به کنترل ابعاد و حدود ملک، تعیین مبنای ارتفاع ساختمان می‌باشد می‌پردازیم. همچنین ترسیم نقشه توپوگرافی و مسطحاتی از ملک و مساحی اراضی و املاک شهری در این بخش صورت می‌پذیرد.

در این بخش با ثبت درخواست و ارسال آن به Beecolony شرایط برقراری ارتباط با شرکت‌ها و پیمانکاران دارای صلاحیت فراهم شده و در طی فرآیند انجام کار ضمانت‌های لازم جهت حسن انجام کار پیمانکاران گرفته شده و ما تا اتمام انجام کار در کنار شما خواهیم بود.

 

شرح کارکرد

فعالیت اصلی ما در این بخش تخصیص منابع انسانی ( نیروی حرفه ای) برای فعالیتهای گوناگون در پروژه می باشد.جذب و پیش بینی صحیح تعداد تیروهای مورد نیاز بر حسب فعالیتهای برنامه ریزی شده از اساسی ترین محور های بینش سیستمی است که در آن برای ما درک متفابل ، سوابق کاری و ارزیابی مهارتهای فردی و جمعی عامل اصلی انتخاب نیروی حرفه ای می باشد.

در این بخش با ثبت درخواست و ارسال آن به Beecolony شرایط برقراری ارتباط با شرکت‌ها و پیمانکاران دارای صلاحیت فراهم شده و در طی فرآیند انجام کار ضمانت‌های لازم جهت حسن انجام کار پیمانکاران گرفته شده و ما تا اتمام انجام کار در کنار شما خواهیم بود.